Start / Sołectwa / Kluki / Utworzenie ekopracowni „Zielona przystań” w Gimnazjum im. Wandy Malczewskiej w Zespole Szkół w Klukach

Utworzenie ekopracowni „Zielona przystań” w Gimnazjum im. Wandy Malczewskiej w Zespole Szkół w Klukach

Informuję, iż Gmina Kluki podpisała w dniu 29.09.2015 roku umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi o dofinansowanie w formie dotacji zadania pod nazwą:

Utworzenie ekopracowni „Zielona przystań” w Gimnazjum im. Wandy Malczewskiej w Zespole Szkół w Klukach

Koszt całkowity zadania: 30 185,94 zł.

Kwota dofinansowania w formie dotacji z WFOŚiGW w Łodzi: 26.000,00 zł.

Wkład własny Gminy Kluki: 4.185,94 zł

 

W ramach zadania:

  1. przeprowadzono prace remontowe pomieszczenia ekopracowni,
  2. zakupiono pomoce dydaktyczne związane z edukacją ekologiczną, sprzęt audio wideo i komputerowy ( zestaw interaktywny, laptop, nagłośnienie, wizualizer),
  3. wyposażono pracownię w niezbędne meble,
  4. zakupiono rośliny doniczkowe do ekopracowni.

http://www.zainwestujwekologie.pl

 

 

About admin

Zobacz również

Wójt Gminy Kluki informuje producentów rolnych o terminie składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego

INFORMACJA Wójt Gminy Kluki informuje producentów rolnych o terminie składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego …