Start / Aktualności / Wnioski o oszacowanie szkód w rolnictwie

Wnioski o oszacowanie szkód w rolnictwie

W związku z długotrwałą suszą występującą na terenie Województwa Łódzkiego informujemy rolników o możliwości składania wniosków o oszacowanie szkód w uprawach rolnych za pośrednictwem Urzędu Gminy w Klukach w terminie do 13.07.2018 r.
Zgodnie z monitoringiem suszy opracowanym przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy w Puławach na terenie Gminy Kluki zagrożenie suszą rolniczą jest notowane wśród upraw: zboża ozime i zboża jare na glebach I klas (gleby bardzo lekkie), grupa granulometryczna: piasek luźny, piasek luźny pylasty, piasek słabo gliniasty, piasek słabo gliniasty pylasty.

Powyższe oznacza, że szacowanie szkód można dokonywać tylko w przypadku wyżej wskazanych roślin, które znajdują się jeszcze na polu i tylko na glebach I kategorii, co odpowiada głównie VI i V klasie bonitacyjnej gleb.

Wzór wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami można pobrać w Urzędzie Gminy Kluki (pokój nr 23) oraz na stronie Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi.

Celem udokumentowania podanej powierzchni upraw rolnych należy załączyć wydruk złożonego w ARiMR wniosku o przyznanie płatności na 2018 r.

Wymagane dokumenty do wniosku rolnika:

W celu udokumentowania podanej powierzchni upraw rolnych należy załączyć wydruk złożonego w ARiMR wniosku o przyznanie dotacji.

About admin

Zobacz również

PRZERWA W DOSTAWIE WODY

PRZERWA W DOSTAWIE WODY Urząd Gminy Kluki informuje, że w dniu 12.09.2019 tj. czwartek w …