Loading images...

Wybory do Izby Rolniczej – 31 maja 2015 r.

Krajowa Rada Izb Rolniczych zarządziła termin wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych, w tym do Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego. Wybory zostały wyznaczone na dzień 31 maja 2015 r. (niedziela).

Osobami uprawnionymi do udziału w głosowaniu w wyborach do Izb Rolniczych są:
– podatnicy podatku rolnego, posiadający min. 1ha fizyczny lub przeliczeniowy gruntów rolnych na terenie gminy Kluki,
– podatnicy podatku dochodowego z działów specjalnych produkcji rolnej,
– członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych posiadających w nich wkłady gruntowe.

Uprawnieni do głosowania rolnicy będą głosować 31 maja 2015 r. w siedzibie Urzędu Gminy Kluki od godz. 8.00 do 18.00.

Comments are closed.

Witaj

Serdecznie zapraszam do Gminy Kluki

Wójt Gminy
mgr Karol Sikora

Witaj
Stan wodomierza
Rodzina 500+
STRATEGIA 2015 – 2022
Informacje
Baza firm

Fundusze zewnętrzne
Karta dużej rodziny
Informator