Start / Sołectwa / Kaszewice / XIII Regionalny Marsz Szlakiem Powstaców Styczniowych

XIII Regionalny Marsz Szlakiem Powstaców Styczniowych

Z okazji 150 rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego Regionalne Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne w Bełchatowie zaprasza na XIII Regionalny Marsz Szlakiem Powstańców Styczniowych, który odbędzie się 10.02.2013 r.

Masz organizowany pod patronatem Starosty Bełchatowskiego, Prezydenta Bełchatowa, Wójta Gminy Bełchatów, Wójta Gminy Kluki.
Celem marszu jest poznanie historii Powstania Styczniowego, propagowanie patriotycznych wzorów, miejsc pamięci Powstańców Styczniowych oraz alternatywne zagospodarowanie wolnego czasu podczas trwania ferii zimowych dla młodzieży szkolnej.

PROGRAM MARSZU:
XIII  Regionalny Marsz Szlakiem Powstańców Styczniowych z 1863 r.
Trasa: Parzno – Grobla – Kluki – Kaszewice – Kurnos

Szczegółowy program:
Godz. 12.00 – Msza święta w Parznie. Naczelnik marszu  odczyta Manifest Rządu  Narodowego z 1863 r.
Godz. 13.00 – Po wyjściu z kościoła formowanie kolumny. Odczytanie rozkazu organizacyjnego. Wymarsz do Grobli.
Godz. 14.00 – 14.20 Grobla (postój, ciepły posiłek)
Godz. 15.00 – 16.00 Kaszewice Sala OSP – Kawa, herbata, ciastko. Złożenie wiązanki na grobie Powstańców Styczniowych na cmentarzu w Kaszewicach.
Godz. 16.40 – Kurnos II, Sala OSP. Powitanie uczestników marszu przez wójta Gminy Bełchatów. Przemówienia gości. Naczelnik marszu odczyta rozkaz organizacyjny nr 2 o zakończeniu marszu. Wręczone zostaną odznaki dla uczestników marszów.

Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród za najlepszy strój i rekwizyt z epoki powstania. Gorący posiłek.

Przewidywane zakończenie – 17.00

Informacje Dodatkowe
Każdy uczestnik po zakończeniu marszu otrzymuje potwierdzenie udziału i zaliczenia trasy marszu. Po trzech i pięciu kolejno zaliczonych marszach każdemu uczestnikowi przysługuje brązowa i srebrna odznaka (stylizowana na znakach powstańczych) oraz książeczka, gdzie będą potwierdzone marsze. Po 10 marszach każdy uczestnik otrzymuje złotą odznakę.

Regulamin Marszu
1. W marszu może brać udział młodzież niepełnoletnia pod opieką osób dorosłych – wychowawców, osoby dorosłe oraz całe rodziny.

2. Każdy uczestnik marszu wpłaca wpisowe w wysokości 5 złotych, grupy zorganizowane wpłacają zbiorowo wraz z listą uczestników. Osoby indywidualne – bezpośrednio do organizatorów przed wymarszem (znaczek, regulamin, posiłki).

3. Zgłoszenia zbiorowe  przyjmowane są elektronicznie na adres rssk@tlen.pl., nie później niż do 31.01.2013 r.
4. Przy zgłoszeniach młodzieży należy wskazać opiekuna grupy (maksymalnie 15 osób na 1-go opiekuna).

5. O przyjęciu na listę marszu decyduję Organizator.

6. W miejscu wymarszu (Parzno) Komenda Marszu wyznacza ilość grup i ich dowódców.
7. W czasie marszu obowiązuje dyscyplina i podporządkowanie się rozkazom przełożonych.
8. Na całej trasie marszu i na postojach obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu.
9. Niepodporządkowanie się regulaminowi skutkuje natychmiastowym usunięciem z marszu.

Tel. Kontaktowy: 692 556 412, 727 914 663  U. Komońska

About admin

Zobacz również

Dożynki gminne w Żarze 19.08.2018 – fotogaleria