Loading images...

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Strzyżewicach i Ścichawie

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Strzyżewicach i Ścichawie

Oś 4: LEADER
Działanie 413: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju ( małe projekty)
Nr umowy: 0118764-6930-UM0540149/14
Data podpisania umowy: 16.12.2014 r.
Tytuł projektu: „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Strzyżewicach i Ścichawie”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania 413 Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju w zakresie małych projektów , objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 -2013.
Cel projektu:
Celem projektu jest integracja społeczeństwa oraz poszerzenia oferty rekreacyjnej gminy poprzez utworzenie miejsc wspólnego spędzania czasu, organizowanie imprez plenerowych
Środki finansowe, wysokość dofinansowania:
– 19 887,87 PLN – całkowita wartość projektu,
– 12 935,20 PLN – kwota dofinansowania
Okres realizacji projektu: grudzień 2014 – marzec 2015

Comments are closed.

Witaj

Serdecznie zapraszam do Gminy Kluki

Wójt Gminy
mgr Karol Sikora

Witaj
Stan wodomierza
Rodzina 500+
STRATEGIA 2015 – 2022
Informacje
Baza firm

Fundusze zewnętrzne
Karta dużej rodziny
Informator