Start / Mieszkańcy / Zaproszenie do korzystania z bezpłatnego mobilnego systemu powiadamiania w Gminie Kluki

Zaproszenie do korzystania z bezpłatnego mobilnego systemu powiadamiania w Gminie Kluki

About admin

Zobacz również

Gmina Kluki podpisała umowę na dofinansowanie z WFOŚiGW w Łodzi na Modernizację oczyszczalni ścieków w Klukach – 2017

Informuję, iż Gmina Kluki podpisała w dniu 16.10.2017 roku umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska …