gmina kluki

 

 

 

W ramach finalizacji tegorocznych inwestycji gminnych, dniu 23 grudnia 2019 r., odbył się odbiór końcowy zadania pod nazwą: Rozbudowa i przebudowa budynku OSP w Strzyżewicach – Etap V, o następującym zakresie rzeczowym:
Roboty budowlane - wykonanie robót wykończeniowych w zakresie:
- robót przygotowawczych do instalacji centralnego ogrzewania, w tym organizacja placu budowy,
- dostawy (zakupu), wniesienia i montażu kotła stalowego z podajnikiem na ekogroszek o mocy 25 KW oraz wszystkich elementów oprzyrządowania,
- dostawy (zakupu), wniesienia i montażu następujących grzejników stalowych wraz z przyłączeniem ich do instalacji i zaworami termostatycznymi z głowicami:
a) grzejniki stalowe jednopłytowe o wysokości 300-500 mm i długości do 1600 mm – 1 szt.;
b) grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm z wkładką termostatyczną i odpowietrznikiem – 4 szt.;
c) grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm z wkładką termostatyczną i odpowietrznikiem – 2 szt.;
d) grzejniki stalowe trzypłytowe o wysokości 300-500 mm i długości do 3000 mm – 4 szt.;
e) grzejniki stalowe trzypłytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm – 2 szt.,
- zakup i montaż zaworów grzejnikowych o średnicy nominalnej 15mm – 12 szt.,
- wykonanie przebić, przekuć i drobnych prac ogólnobudowlanych,
- próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco) –16 urządzeń,
- zakup i podłączenie zasobnikowych podgrzewaczy wody użytkowej, stojących, współpracujących z kotłami grzewczymi, monitorowanych przy pomocy gotowych zestawów przyłączeniowych: pojemności do 300 dm3 – 1 komplet,
- zakup i montaż naczynia wzbiorczego systemu otwartego o pojemności całkowitej do100 dm3 – 1szt,
- zakup i montaż pompy wirowej odśrodkowej o układzie poziomym lub pionowym o napędzie elektrycznym o masie 0,05 t. – 1 komplet,
- napełnienie instalacji cieczą niezamarzającą (np. glikol)

Koronawirus

 

Czytaj więcej

Wydarzenia

 

Czytaj więcej

Ogłoszenia

 

Czytaj więcej

Zgłoś stan wodomierza

 

Czytaj więcej

Gospodarka odpadami

 

Czytaj więcej

Oświata

 

Czytaj więcej

Sołectwa

 

Czytaj więcej

Akty prawa miejscowego

 

Czytaj więcej

Transmisje z obrad Rady Gminy

 

Czytaj więcej

 

 

 

Nasza gmina w liczbach:

 

 

panel
118

km2 zajmowanej powierzchni

panel
833

Lat udokumentowanej historii

panel
4335

Mieszkańców