gmina kluki

 

 

 

        W Urzędzie Gminy w Klukach, 11 marca 2020 r. zebrał się zespół zarządzania kryzysowego. Zespół kryzysowy pracuje nad zabezpieczeniem Mieszkańców przed działaniem gwałtownie rozprzestrzeniającego się koronawiruasa. W spotkaniu udział wzięli: Pani Wójt Renata Kaczmarkiewicz – przewodnicząca sztabu kryzysowego, Sekretarz Gminy Mirosław Orzechowski - zastępca, Skarbnik Gminy Elżbieta Bednik, Inspektor do spraw Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych - Pani Halina Gust. Kierownicy referatów Urzędu Gminy, Pani Marzanna Karpińska i Pani Urszula Herudzińska, Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klukach Pani Katarzyna Ludwiczak, Komendant Policji w Klukach asp. szt. Marcin Imiński, Kierownik Ośrodka Zdrowia w Klukach Pan dr Grzegorz Kamiński i Pan Alojzy Wróblewski – wiceprezes Zarządu Oddziału Gminnego OSP w Klukach.

Spotkanie odbyło się w związku z rozprzestrzenianiem się na terytorium Polski wirusa (COVID-19) – niebezpiecznego i wciąż nie rozpoznanego źródła chorób zakaźnych. Dostępną nam wiedzę i prawne dyspozycje instytucji rządowych referowała Pani Inspektor do Spraw Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych - Halina Gust. Koronawirus i związane z tym zagrożenia dla lokalnej ludności Gminy Kluki nakazują szczególną ostrożność i poczynienie niezbędnych przygotowań organizacyjnych. Każdy z kierowników referatów zabrał głos w sferze merytorycznej obejmującej daną jednostkę. Głos zabrał Komendant Posterunku Policji w Klukach, kierownik GOPS wiceprezes gminnej OSP oraz Dyrektorzy Szkół w Kaszewicach, Klukach i Parznie.

Omówiono plan organizacji ewentualnej przymusowej kwarantanny obejmującej daną grupę społeczną na wypadek wystąpienia wirusa w danym obszarze. W trakcie spotkania sztab otrzymał informację o decyzji premiera rządu dotyczącą zamknięcia wszystkich placówek oświatowych na terenie całej Polski. W dniach 12 marca 2020 r. tj. czwartek oraz 13 marca 2020 r. tj. piątek – w szkołach z terenu Gminy Kluki będą odbywały się dyżury nauczycieli, którzy zapewnią opiekę uczniom, których rodzice nie są w stanie zapewnić opieki w domu w tym czasie. W tych dniach nie będą prowadzone zajęcia edukacyjne.

Od poniedziałku 16 marca br., przez dwa tygodnie zamknięte będą gminne szkoły podstawowe. Zamknięte będzie też Przedszkole mieszczące się w Zespole Szkół w Klukach.

Nowy koronawirus SARS-Cov-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Choroba objawia się najczęściej gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni, zmęczeniem.

Z punktu widzenia zagrożenia epidemiologicznego, Główny Inspektor Sanitarny nie zaleca podróżowania do Chin, Hongkongu oraz Korei Południowej, Włoch, Iranu, Japonii, Tajlandii, Wietnamu, Singapuru i Tajwanu.

Jeśli w ciągu ostatnich 14 dni byłeś w północnych Włoszech, Chinach, Korei Południowej, Iranie, Japonii, Tajlandii, Wietnamie, Singapurze lub Tajwanie i zaobserwowałeś u siebie objawy, takie jak: gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem, to

lub

  • zgłoś się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

Pani Wójt Renata Kaczmarkiewicz kieruje gorącą prośbę do Mieszkańców, aby zapobiegać ewentualnemu zarażeniu należy stosować się do niżej wymienionych rad:

  1. należy unikać bezpośredniego kontaktu z osobami chorymi,

  2. należy pamiętać o higienie podczas oddychania, czyli zasłanianiu w trakcie kaszlu i kichania nosa i ust (najlepiej chusteczką jednorazową),

  3. ważna jest higiena osobista, czyli częste mycie rąk,

  4. podczas podróży warto mieć przy sobie żel antybakteryjny lub chusteczki jednorazowe z dodatkiem alkoholu,

  5. nie należy brudnymi dłońmi dotykać ust, oczu oraz nosa,

  6. należy unikać kontaktów zarówno ze zwierzętami jak i ich wydalinami, szczególnie podczas podróży.

800 190 590 – to numer infolinii Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczącej postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem

 

Dla uchodźców z Ukrainy

 

Czytaj więcej

Wydarzenia

 

Czytaj więcej

Ogłoszenia

 

Czytaj więcej

Zgłoś stan wodomierza

 

Czytaj więcej

Gospodarka odpadami

 

Czytaj więcej

Oświata

 

Czytaj więcej

Sołectwa

 

Czytaj więcej

Akty prawa miejscowego

 

Czytaj więcej

Transmisje z obrad Rady Gminy

 

Czytaj więcej

 

 

 

Nasza gmina w liczbach:

 

 

panel
118

km2 zajmowanej powierzchni

panel
833

Lat udokumentowanej historii

panel
4335

Mieszkańców