gmina kluki

 

 

 

komputery 2

W ramach programu „Zdalna szkoła+” na wsparcie nauki zdalnej Gmina Kluki pozyskała 45.000,00 zł. Kryterium dofinansowania to liczba rodzin wielodzietnych mieszkających na terenie danej gminy i korzystających z gminnego wsparcia.

Projekt „Zdalna szkoła+” – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”, jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

W wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego na realizację projektu został wyłoniony Wykonawca z którym Pani Wójt Renata Kaczmarkiewicz w dniu 26 maja 2020 r. podpisała umowę. W ramach dofinansowania Gmina Kluki zakupiła 21 laptopów.

Sprzęt zostanie przekazany do Zespołu Szkół w Klukach, Szkoły Podstawowej im. W. Malczewskiej w Parznie i Szkoły Podstawowej w Kaszewicach.

W przyszłości laptopy będą przeznaczone do wykorzystania w pracowniach informatycznych poszczególnych szkół.

Koronawirus

 

Czytaj więcej

Wydarzenia

 

Czytaj więcej

Ogłoszenia

 

Czytaj więcej

Zgłoś stan wodomierza

 

Czytaj więcej

Gospodarka odpadami

 

Czytaj więcej

Oświata

 

Czytaj więcej

Sołectwa

 

Czytaj więcej

Akty prawa miejscowego

 

Czytaj więcej

Transmisje z obrad Rady Gminy

 

Czytaj więcej

 

 

 

Nasza gmina w liczbach:

 

 

panel
118

km2 zajmowanej powierzchni

panel
833

Lat udokumentowanej historii

panel
4335

Mieszkańców