gmina kluki

 

 

 

fundusze

W ramach naboru w konkursie grantowym „Zdalna Szkoła”, ogłoszonym przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa, gmina Kluki pozyskała dotację w wysokości 60 tys. zł i zakupiła sprzęt komputerowy do zdalnej nauki.

Z przyjemnością informujemy, iż w dniu 19.06.2020 r. Wójt Gminy Kluki - Pani Renata Kaczmarkiewicz przekazała dyrektorom szkół łącznie 29 wysokiej klasy laptopów na potrzeby realizacji przez ucznia lub nauczyciela zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

10 laptopów odebrała Pani Agnieszka Mysłowska -p.o. dyrektora Szkoły Podstawowej w Kaszewicach, 10 laptopów otrzymał Pan Wiktor Wojewoda – p. o. dyrektora Zespołu Szkół w Klukach, a 9 laptopów Pani Wioletta Drzewosz -dyrektor Szkoły Podstawowej w Parznie.

O użyczeniu sprzętu będą decydowali dyrektorzy szkół. Po epidemii sprzęt zostanie zwrócony do placówek i będzie służył wszystkim uczniom w celach edukacyjnych.

Zakup został sfinansowany w ramach realizacji projektu pn.„ZDALNA SZKOŁA ” – WSPARCIE OGÓLNOPOLSKIEJ SIECI EDUKACYJNEJ W SYSTEMIE KSZTAŁCENIA ZDALNEGO” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Dodatkowo Gmina Kluki ubiegała się i otrzymała grant w wysokości 45 tys. zł w ramach projektu „Zdalna szkoła+” ogłoszonego przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa. W ramach projektu Gmina zakupiła 21 laptopów, które Pani Wójt Gminy Kluki – Renata Kaczmarkiewicz w dniu 19 czerwca 2020 r. przekazała do placówek. Każda placówka wzbogaci się dodatkowo o 7 laptopów.

Kryterium dofinansowania to liczba rodzin wielodzietnych mieszkających na terenie danej gminy i korzystających z gminnego wsparcia. Ten sprzęt również trafi do najbardziej potrzebujących uczniów i nauczycieli z terenu Gminy Kluki. W przyszłości laptopy będą przeznaczone do wykorzystania w pracowniach informatycznych poszczególnych szkół.

Zakup został sfinansowany w ramach realizacji projektu pn.„ZDALNA SZKOŁA ” – WSPARCIE OGÓLNOPOLSKIEJ SIECI EDUKACYJNEJ W SYSTEMIE KSZTAŁCENIA ZDALNEGO” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Koronawirus

 

Czytaj więcej

Wydarzenia

 

Czytaj więcej

Ogłoszenia

 

Czytaj więcej

Zgłoś stan wodomierza

 

Czytaj więcej

Gospodarka odpadami

 

Czytaj więcej

Oświata

 

Czytaj więcej

Sołectwa

 

Czytaj więcej

Akty prawa miejscowego

 

Czytaj więcej

Transmisje z obrad Rady Gminy

 

Czytaj więcej

 

 

 

Nasza gmina w liczbach:

 

 

panel
118

km2 zajmowanej powierzchni

panel
833

Lat udokumentowanej historii

panel
4335

Mieszkańców