gmina kluki

 

 

 

Zakończone zostało zadanie inwestycyjne pod nazwą: „Przebudowa drogi wewnętrznej działki drogowej nr 93 w miejscowości Parzno”. Zakończenie tej inwestycji oznacza znaczącą poprawę komunikacyjną w gminie Kluki.

W ramach zadania inwestycyjnego została wykonana jezdnia o nawierzchni bitumicznej o długości 544 m i szerokości 4,5 m. Dla podniesienia bezpieczeństwa komunikacyjnego, w ramach zadania zostały wykonane także pobocza kamienne jezdni o szerokości 0,5 m.

Przeprowadzone zostały również prace projektowe i remontowe przepustu pod koroną drogi w obrębie skrzyżowania z drogą powiatową nr 1910E. Wymieniono istniejący przepust PCV o długości 11,0 m i średnicy 500 mm na nowy przepust żelbetowy o parametrach przepustu istniejącego.

Powyższe zadanie zostało dofinansowane ze środków Gminy Kleszczów w kwocie: 214.655,21 zł.

 

Korona drogi – jezdnie z poboczami, pasami awaryjnego postoju lub pasami przeznaczonymi do ruchu pieszych, zatokami autobusowymi lub postojowymi

 

Koronawirus

 

Czytaj więcej

Wydarzenia

 

Czytaj więcej

Ogłoszenia

 

Czytaj więcej

Zgłoś stan wodomierza

 

Czytaj więcej

Gospodarka odpadami

 

Czytaj więcej

Oświata

 

Czytaj więcej

Sołectwa

 

Czytaj więcej

Akty prawa miejscowego

 

Czytaj więcej

Transmisje z obrad Rady Gminy

 

Czytaj więcej

 

 

 

Nasza gmina w liczbach:

 

 

panel
118

km2 zajmowanej powierzchni

panel
833

Lat udokumentowanej historii

panel
4335

Mieszkańców