gmina kluki

 

 

 

Nowoczesne oświetlenie wsi Żar i Roździn

W ramach zadania inwestycyjnego pn.: Budowa oświetlenia ulicznego na odcinku od Żaru do Puszczyw miejscowości Żar na działce drogowej nr ewid. 346/1, obręb Żar, gm. Kluki powstało nowoczesne, energooszczędne oświetlenie uliczne. Przedmiotem zadania była przebudowa oświetlenia ulicznego polegająca na przebudowie sieci elektroenergetycznej na istniejących słupach linii napowietrznej (podwieszenie linii i montaż opraw ledowych na istniejących stanowiskach słupowych w liczbie 11 szt.) zgodnie z dokumentacją projektową.

W maju 2020 r., w ramach zadania Funduszu Sołeckiego pn.: Budowa oświetlenia ulicznegow miejscowości Roździn, przy działce drogowej nr ewid. 427 wykonano prace budowlano – montażowe i instalacyjne polegające na przebudowie sieci elektroenergetycznej – podwieszenie linii oświetlenia ulicznego (przewodu i opraw ledowych w liczbie 3 szt.) na istniejących słupach linii napowietrznej.

 

Koronawirus

 

Czytaj więcej

Wydarzenia

 

Czytaj więcej

Ogłoszenia

 

Czytaj więcej

Zgłoś stan wodomierza

 

Czytaj więcej

Gospodarka odpadami

 

Czytaj więcej

Oświata

 

Czytaj więcej

Sołectwa

 

Czytaj więcej

Akty prawa miejscowego

 

Czytaj więcej

Transmisje z obrad Rady Gminy

 

Czytaj więcej

 

 

 

Nasza gmina w liczbach:

 

 

panel
118

km2 zajmowanej powierzchni

panel
833

Lat udokumentowanej historii

panel
4335

Mieszkańców