gmina kluki

 

 

 

1 lipca br. wszedł w życie nowy obowiązek nałożony na osoby władające budynkami do składania deklaracji o źródłach ogrzewania budynków. Deklaracje złożyć można w urzędzie gminy, wysłać pocztą, a także online (link publikujemy poniżej). Dane na temat źródeł ogrzewania mają trafić do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków powstała na mocy ustawy z 28.10.2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw.

Każdy właściciel czy zarządca budynku ma obowiązek złożenia deklaracji o urządzeniach zapewniających ciepło i ma na to 12 miesięcy w przypadku źródeł uruchomionych przed 1 lipca. Natomiast w przypadku nowych obiektów obowiązek ten należy spełnić w ciągu 14 dni, licząc od dnia, w którym rozpocznie się legalne użytkowanie budynku, a więc po dniu kiedy zgłoszenie o zakończeniu budowy stało się skuteczne lub decyzja o pozwoleniu na użytkowanie ostateczna.

Wójtowie, burmistrzowie lub prezydenci miast mają obowiązek wprowadzenia danych i informacji z deklaracji do CEEB w terminie 6 miesięcy od dnia otrzymania deklaracji dotyczącej źródła ciepła lub źródła spalania paliw już istniejących oraz w terminie 30 dni od dnia otrzymania deklaracji dotyczącej pierwszego uruchomienia tych źródeł.

Najważniejsze informacje:
– deklarację musi wypełnić każdy właściciel lub zarządca nawet jeśli wcześniej wypełnił ankietę dla Gminy Kluki, czy wziął udział w Narodowym Spisie Powszechnym,
– deklarację wypełniamy dla nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych,
– na złożenie deklaracji właściciele/zarządcy istniejących budynków mają 12 miesięcy czyli do dnia 01 lipca 2022 r., dla budynków nowo powstałych w terminie 14 dni od dnia uruchomienia instalacji grzewczej,
– w deklarację wpisujemy wszystkie źródła ciepła, jakie znajdują się w budynku,

CEEB jest ogólnopolskim systemem zbierającym dane na temat źródeł ciepła, co ma się w przyszłości przyczynić do poprawy stanu technicznego a tym samym do poprawy stanu powietrza.

Aby złożyć deklarację on-line trzeba mieć profil zaufany lub e-dowód. W deklaracji osoba zobowiązana wskazuje podstawowy zakres danych dotyczący jego budynku. Dla osób, które nie mogą złożyć deklaracji drogą cyfrową, istnieje możliwość złożenia jej w sposób tradycyjny, czyli albo osobiście w urzędzie gminy właściwym dla miejsca budynku, albo wysyłając pocztą na adres tego urzędu. Niedopełnienie obowiązku podlega grzywnie w wysokości nawet do 5000 zł. Nie są natomiast przewidziane sankcje za błędne wprowadzenie danych, bowiem prawidłowość wprowadzonych danych zostanie zweryfikowana przez osoby dokonujące inwentaryzacji budynku podczas innych czynności (np. przez kominiarza).

Szczegółowe informacje na stronie: www.gunb.gov.pl.
Link do złożenia deklaracji znajdują się na stronie:
zone.gunb.gov.pl

Pliki do pobrania: zone.gunb.gov.pl/dokumenty-do-pobrania

 

Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw - Formularz A – budynki i lokale mieszkalne
Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw - Formularz B – budynki i lokale niemieszkalne
 

Koronawirus

 

Czytaj więcej

Wydarzenia

 

Czytaj więcej

Ogłoszenia

 

Czytaj więcej

Zgłoś stan wodomierza

 

Czytaj więcej

Gospodarka odpadami

 

Czytaj więcej

Oświata

 

Czytaj więcej

Sołectwa

 

Czytaj więcej

Akty prawa miejscowego

 

Czytaj więcej

Transmisje z obrad Rady Gminy

 

Czytaj więcej

 

 

 

Nasza gmina w liczbach:

 

 

panel
118

km2 zajmowanej powierzchni

panel
833

Lat udokumentowanej historii

panel
4335

Mieszkańców