gmina kluki

 

 

 

W dniu 05 lipca 2021 r. w Urzędzie Gminy Kluki, Wójt Renata Kaczmarkiewicz podpisała umowę z Wykonawcą na realizację zadania pn: „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Parznie”. Firma AMB Budownictwo Krzysztof Prokop, Kozia Wieś 11, 29-105 Krasocin została wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego.

Sala gimnastyczna w Parznie pozwoli na realizację pierwszorzędnych potrzeb szkoły i realizację konsekwentnego kierunku wspierania rozwoju dzieci i młodzieży oraz dbałości o zdrowie fizyczne i właściwy rozwój młodego pokolenia. Istotnym argumentem jest fakt, że spośród szkół funkcjonujących w gminie Kluki, tylko Szkoła Podstawowa w Parznie nie posiada odpowiedniego zaplecza do zajęć wychowania fizycznego.

Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Parznie zostanie dofinansowana przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, Gminę Kleszczów w ramach „programu solidarnościowego”, ponadto pieniądze będą pochodzić z środków Budżetu Państwa, z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, z wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 na 2021 rok oraz z własnych środków gminy. Przedsięwzięcie będzie realizowane do 2023 r.

 

Koronawirus

 

Czytaj więcej

Wydarzenia

 

Czytaj więcej

Ogłoszenia

 

Czytaj więcej

Zgłoś stan wodomierza

 

Czytaj więcej

Gospodarka odpadami

 

Czytaj więcej

Oświata

 

Czytaj więcej

Sołectwa

 

Czytaj więcej

Akty prawa miejscowego

 

Czytaj więcej

Transmisje z obrad Rady Gminy

 

Czytaj więcej

 

 

 

Nasza gmina w liczbach:

 

 

panel
118

km2 zajmowanej powierzchni

panel
833

Lat udokumentowanej historii

panel
4335

Mieszkańców