gmina kluki

 

 

 

W dniu 1 września 2021 r. w związku z  rozpoczęciem  roku szkolnego  Wójt Gminy Kluki Pani Renata Kaczmarkiewicz, odwiedziła szkoły podstawowe z terenu Gminy Kluki:

Szkołę Podstawową im. Wandy Malczewskiej w Parznie
 
Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Kaszewicach
 
i Zespół Szkół im. Wandy Malczewskiej w Klukach
 
Złożyła gratulacje wręczając dyplomy uczniom za bardzo dobre wyniki w nauce. Natomiast z absolwentami klas ósmych oraz uczniami szkół ponadpodstawowych z terenu Gminy Kluki spotkała się w Urzędzie Gminy w Klukach.

Zarządzeniem Wójta Gminy Kluki Nr ROA.0050.82.2021 z dnia 1 września 2021 r. Pani Wójt Renata Kaczmarkiewicz przyznała jednorazowe stypendium dla 67 uczniów szkól podstawowych i absolwentów klas ósmych na kwotę 13 480,00 zł i dla 35 uczniów szkół ponadpodstawowych na kwotę 6 840,00 zł.

Stypendium  przyznane zostało w formie jednorazowego świadczenia pieniężnego, a jego wysokość  była uzależniona od osiągniętej średniej ocen. W szkołach podstawowych średnia ocen kształtowała się od 4,75 do 5,64, natomiast w szkołach ponadpodstawowych średnia ocen wyniosła od 4,3 do 5,4.

Wszystkim wyróżnionym uczniom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

 

Dla uchodźców z Ukrainy

 

Czytaj więcej

Wydarzenia

 

Czytaj więcej

Ogłoszenia

 

Czytaj więcej

Zgłoś stan wodomierza

 

Czytaj więcej

Gospodarka odpadami

 

Czytaj więcej

Oświata

 

Czytaj więcej

Sołectwa

 

Czytaj więcej

Akty prawa miejscowego

 

Czytaj więcej

Transmisje z obrad Rady Gminy

 

Czytaj więcej

 

 

 

Nasza gmina w liczbach:

 

 

panel
118

km2 zajmowanej powierzchni

panel
833

Lat udokumentowanej historii

panel
4335

Mieszkańców