gmina kluki

 

 

 

W dniu 9 września 2021 r., w Urzędzie Gminy w Klukach został spisany protokół na okoliczność odbioru zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z chodnikiem w m. Kluki dz. nr 470/47”. Odbiór  dotyczy jezdni o nawierzchni bitumicznej  drogi wewnętrznej wraz z chodnikiem w miejscowości  Kluki o długości 169,45 mb , szerokość jezdni 3,0 – 4,0 m i szerokości poboczy  0,25 -1,0m  z kruszywa kamiennego oraz chodnika jednostronnego o szerokości 1,50 m na długości 71 m.

Przebudowano drogę za ośrodkiem zdrowia w Klukach, prowadzącą do pobliskich bloków mieszkalnych. W istocie nowa droga stanowi znakomite podniesienie komfortu przemieszczania się mieszkańców. Nowa droga asfaltowa zastąpiła bitą nawierzchnię z kruszywa i stary chodnik pokryty płytami betonowymi, od dawna upraszającymi się o wymianę.

Wykonawcą robót budowlanych ww zadania była firma: PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH „PEUK” S.A. ul. Roosevelta 39,  97-300 Piotrków Tryb.

Dla uchodźców z Ukrainy

 

Czytaj więcej

Wydarzenia

 

Czytaj więcej

Ogłoszenia

 

Czytaj więcej

Zgłoś stan wodomierza

 

Czytaj więcej

Gospodarka odpadami

 

Czytaj więcej

Oświata

 

Czytaj więcej

Sołectwa

 

Czytaj więcej

Akty prawa miejscowego

 

Czytaj więcej

Transmisje z obrad Rady Gminy

 

Czytaj więcej

 

 

 

Nasza gmina w liczbach:

 

 

panel
118

km2 zajmowanej powierzchni

panel
833

Lat udokumentowanej historii

panel
4335

Mieszkańców