gmina kluki

 

 

 

Życie społeczne w gminie Kluki wypełniło ważną lukę. W piątek 8 października 2021 r., uroczyście zainaugurował swoje działanie Hufiec ZHP w Szczercowie. Jak się z radością dowiedzieliśmy, znaczącą część prężnie działającej tam organizacji harcerskiej stanowią Zuchy i Harcerze z gminy Kluki. Z okazji inauguracji Hufca ZHP w Szczercowie, Wójtowi gminy Kluki Renacie Kaczmarkiewicz wręczono List Intencyjny podpisany przez Komendanta Hufca ZHP Osiemnastka w Szczercowie, hm. Jerzego Stolarza. W Liście tym czytamy, m.in.:

Z wielką radością zawiadamiamy, że powołaliśmy do działania 18 Próbną Drużynę Harcerską w Klukach. Tym samym podejmujemy wyzwanie jakim jest budowa środowiska harcerskiego w gminie Kluki.

Misją Związku Harcerstwa Polskiego jest wychowanie młodego człowieka, czyli wspieranie go we wszechstronnym rozwoju poprzez stawianie wyzwań…

…Zapraszamy Państwa do współpracy w tworzeniu i budowie ruchu harcerskiego na terenie gminy Kluki.

            W ten sposób największa polska organizacja harcerska, jaką jest ZHP rozpoczyna działalność w gminie Kluki. Fakt ten wywołuje wielką radość, że tradycje wychowawcze znów odwołują się do najpiękniejszych wzorców.

            – Trudno o piękniejszą szkołę charakterów dla młodych mieszkańców gminy Kluki – powiedziała Pani Wójt Renata Kaczmarkiewicz. – Wartości, które niesie z sobą harcerstwo i skauting  w ogóle, są dziś najbardziej potrzebne młodym ludziom, bo uczą odpowiedzialności, dyscypliny i poświęcenia dla dobra wspólnego. Zapewniam Zuchów i Harcerzy, że Gmina Kluki udzieli im wszelkiego poparcia, aby umacniał się duch harcerski pięknie wyrażony w rocie Przyrzeczenia: Mam szczerą wolę całym życiem, pełnić służbę Bogu i Polsce, nieść chętną pomoc bliźnim i być posłusznym prawu harcerskiemu. Niech ta prawda zbudowana na Krzyżu Harcerskim i Lilijce dziarsko wzrasta w gminie Kluki. Czuwaj!

Foto dzięki uprzejmości redakcji belchatow.naszemiasto.pl

Koronawirus

 

Czytaj więcej

Wydarzenia

 

Czytaj więcej

Ogłoszenia

 

Czytaj więcej

Zgłoś stan wodomierza

 

Czytaj więcej

Gospodarka odpadami

 

Czytaj więcej

Oświata

 

Czytaj więcej

Sołectwa

 

Czytaj więcej

Akty prawa miejscowego

 

Czytaj więcej

Transmisje z obrad Rady Gminy

 

Czytaj więcej

 

 

 

Nasza gmina w liczbach:

 

 

panel
118

km2 zajmowanej powierzchni

panel
833

Lat udokumentowanej historii

panel
4335

Mieszkańców