gmina kluki

 

 

 

Łatwość przekazywania i pozyskiwania informacji sprzyja zagrożeniom. Cyberbezpieczeństwo, to główna troska osób i instytucji odpowiedzialnych za ochronę danych w dobie gwałtownego rozwoju techniki komputerowej. Ogół technik, procesów i praktyk stosowanych w celu ochrony sieci informatycznych, urządzeń, programów i danych przed atakami, uszkodzeniami lub nieautoryzowanym dostępem, to wszystko składa się na. Bezpieczeństwem technologii informatycznych nazywamy odporność systemów informacyjnych na działania naruszające poufność, integralność, dostępność i autentyczność przetwarzanych danych lub związanych z nimi usług oferowanych przez te systemy. Zakres pojęciowy cyberbezpieczeństwa obejmuje zagadnienia związane z bezpieczeństwem cyberprzestrzeni, czyli zachodzących na jej obszarze procesów przetwarzania informacji i interakcji w sieciach teleinformatycznych.

– Z zadowoleniem uczestniczyłam w tym pożytecznym spotkaniu – powiedziała Wójt Gminy Kluki Renata Kaczmarkiewicz. – Cyberbezpieczeństwo, to teraz jedno z fundamentalnych wyzwań XXI wieku. Cieszy nas szeroki i relatywnie tani dostęp do wysokich technologii cyfrowych, obecnych już w każdym gospodarstwie domowym, ale też zaangażowanych w urzędach publicznych. Łatwość przekazywania i odbierania informacji zachęca też niestety, do licznych przestępstw, do wykradania danych wrażliwych, co może narazić interesy osób prywatnych i instytucji publicznych. Wierzę, że program „Cyfrowa Gmina” wspomoże niezbędne wydatki samorządów województwa łódzkiego koniecznych dla bezpieczeństwa danych.

Aby zaradzić problemom cyberbezpieczeństwa i zabezpieczyć wrażliwe dane krążące w sieci, rząd przekazał wielomilionową dotację samorządom w ramach programu „Cyfrowa Gmina”. Program ten ma na celu rozwój cyfrowy instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa. W ostatnich dniach października br., w Tomaszowie Mazowieckim odbyło się spotkanie z samorządowcami z województwa łódzkiego, na którym omówiono szczegóły tego programu.

Dofinansowanie będzie można otrzymać na zadania związane z:

  • cyfryzacją urzędów JST i jednostek im podległych oraz nadzorowanych, poprzez nabycie sprzętu IT i oprogramowania, licencji niezbędnych do realizacji e-usług, pracy i edukacji zdalnej;
  • edukacją cyfrową dla JST w zakresie obsługi nabytego sprzętu oraz oprogramowania i licencji;
  • analizą stanu cyberbezpieczeństwa JST, a także zapewnieniem cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych.

W spotkaniu uczestniczył Sekretarz Stanu w KPRM, Janusz Cieszyński i Wojewoda łódzki, Tobiasz Bocheński.

Jest to jeden z najlepszych i najciekawszych programów, który w zakresie cyfryzacji będziemy przez najbliższe lata wdrażać. To pierwszy taki program, który w mojej ocenie rozwiązuje realne problemy samorządów w dziedzinie cyfryzacji, które sprowadzają się do jednego mianownika – braku środków na to, aby pewne niezbędne rozwiązania mieszkańcom dostarczyć – podkreślił sekretarz stanu, pełnomocnik Rządu do Spraw Cyberbezpieczeństwa Janusz Cieszyński.

Na spotkaniu obecnych było 67 przedstawicieli samorządów z woj. łódzkiego, które otrzymały ponad 13 mln zł. W sumie 177 gmin z naszego województwa otrzyma 37 mln zł. Gminy otrzymają dofinansowanie w formie grantu do 100% wydatków kwalifikowanych. Minimalna wysokość dotacji dla jednej gminy wynosić będzie 100 000 zł, natomiast maksymalna to 2 000 000 zł. Pierwszy nabór wniosków ruszył 18 października. Wniosek o przyznanie dofinansowania należy wypełnić za pomocą Generatora Wniosków Grantowych, zamieszczonego na stronie internetowej: http://cyfrowa-gmina.p.lodz.pl/

***

W skład cyberbezpieczeństwa wchodzą następujące elementy: bezpieczeństwo sieci internetowej, bezpieczeństwo aplikacji, bezpieczeństwo punktu końcowego, ochrona danych osobowych, zarządzanie tożsamością, bezpieczeństwo baz danych i infrastruktury, bezpieczeństwo w chmurze informatycznej, bezpieczeństwo mobilne (telefonii komórkowej), odzyskiwanie danych po awarii, odpowiednie zabezpieczenie techniczne firmowej sieci, optymalna architektura systemowo-serwerowa, utworzenie bezpiecznego połączenia zdalnego z firmowym serwerem, regularne szkolenie pracowników firmy z zakresu cyberbezpieczeństwa.

Koronawirus

 

Czytaj więcej

Wydarzenia

 

Czytaj więcej

Ogłoszenia

 

Czytaj więcej

Zgłoś stan wodomierza

 

Czytaj więcej

Gospodarka odpadami

 

Czytaj więcej

Oświata

 

Czytaj więcej

Sołectwa

 

Czytaj więcej

Akty prawa miejscowego

 

Czytaj więcej

Transmisje z obrad Rady Gminy

 

Czytaj więcej

 

 

 

Nasza gmina w liczbach:

 

 

panel
118

km2 zajmowanej powierzchni

panel
833

Lat udokumentowanej historii

panel
4335

Mieszkańców