gmina kluki

 

 

 

We wtorek, 23 listopada 2021 r. uczniowie z klas VII i VIII Szkoły Podstawowej w Kaszewicach uczestniczyli w praktycznej lekcji wiedzy o społeczeństwie przeprowadzonej w Urzędzie Gminy w Klukach. Wizyta w Urzędzie  Gminy  i jej praktyczny wymiar były możliwe do zrealizowania dzięki pomocy i uprzejmości Pani Wójt Gminy Kluki Renaty Kaczmarkiewicz.

Uczniowie  Szkoły Podstawowej w Kaszewicach przybyli do Urzędu Gminy pod opieką Pani dyrektor Szkoły Agnieszki Mysłowskiej i nauczyciela WOS Pana Marka Gromadzika. Spotkali się oni z włodarzem Gminy Kluki, Panią Renatą Kaczmarkiewicz, która omówiła podstawowe zadania i zasady funkcjonowania urzędu gminy oraz przedstawiła uczniom reguły organizowania się społeczności lokalnej. Uczniowie zadali wiele pytań związanych z działalnością pracy urzędu, zasad współpracy z Radą Gminy, różnicami pomiędzy władzą uchwałodawczą a wykonawczą,
czy zasadami konstruowania budżetu gminy.

Szkolna młodzież z zainteresowaniem odwiedziła Urząd Stanu Cywilnego, salę w której odbywają się sesje Rady Gminy, referat oświaty, gabinet Pani Wójt Renaty Kaczmarkiewicz oraz pozostałe referaty – podatkowy, inwestycji i planowania przestrzennego i gospodarki komunalnej.   Inspektor USC przedstawił uczniom rys historyczny aktów i ksiąg stanu cywilnego oraz zapoznał młodzież z zadaniami ewidencji ludności. Spotkanie pozwoliło uczniom uzyskać praktyczne informacje nt. zadań własnych, powierzonych i zleconych gminy, w tym planowanych inwestycji w zakresie infrastruktury, a także źródeł dochodów, procedury uchwalania budżetu oraz sposobów  i kontroli jego wykonania.

Praktyka jest nieodzowną sojuszniczką wiedzy, dlatego obecność w Urzędzie Gminy Kluki  i żywa prezentacja praktyki działań urzędu na rzecz podnoszenia jakości życia mieszkańców była cennym uzupełnieniem wiedzy uczniów Szkoły Podstawowej w Kaszewicach.

Dla uchodźców z Ukrainy

 

Czytaj więcej

Wydarzenia

 

Czytaj więcej

Ogłoszenia

 

Czytaj więcej

Zgłoś stan wodomierza

 

Czytaj więcej

Gospodarka odpadami

 

Czytaj więcej

Oświata

 

Czytaj więcej

Sołectwa

 

Czytaj więcej

Akty prawa miejscowego

 

Czytaj więcej

Transmisje z obrad Rady Gminy

 

Czytaj więcej

 

 

 

Nasza gmina w liczbach:

 

 

panel
118

km2 zajmowanej powierzchni

panel
833

Lat udokumentowanej historii

panel
4335

Mieszkańców