gmina kluki

 

 

 

Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów ogłasza V edycję ogólnopolskiego konkursu na najlepszą inicjatywę z funduszu sołeckiego. Celem konkursu jest promocja idei funduszu sołeckiego. W konkursie może wziąć udział każde sołectwo (może być kilka z jednej gminy), które w latach 2010-2021 zrealizowało projekt sfinansowany z funduszu sołeckiego. Łączny udział środków z funduszu sołeckiego oraz środków stanowiących wkład własny sołectwa w całkowitych kosztach związanych z realizacją danego przedsięwzięcia nie może być mniejszy niż 40%.

Komisja konkursowa będzie dokonywać oceny projektów na podstawie spełnienia kryteriów formalnych (terminowość zgłoszenia, prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego, kompletność załączników, procentowy udział środków z funduszu sołeckiego oraz środków stanowiących wkład własny sołectwa w całkowitych kosztach związanych z realizacją danego przedsięwzięcia) i merytorycznych (wpływ projektu na poprawę warunków życia mieszkańców wsi, zaangażowanie mieszkańców w realizację projektu, długofalowe oddziaływanie projektu, wpływ projektu na integrację społeczności lokalnej, oryginalność, innowacyjność projektu, wkład własny sołectwa). 

            Zapraszamy i zachęcamy sołectwa gminy Kluki do zgłaszania własnych inicjatyw!

Zgłoszenia przyjmowane są do 17 stycznia 2022 r.

Szczegóły i dokumentacja pod adresem: http://kss.org.pl/v-ogolnopolski-konkurs-fundusz-solecki-najlepsza-inicjatywa/

Dla uchodźców z Ukrainy

 

Czytaj więcej

Wydarzenia

 

Czytaj więcej

Ogłoszenia

 

Czytaj więcej

Zgłoś stan wodomierza

 

Czytaj więcej

Gospodarka odpadami

 

Czytaj więcej

Oświata

 

Czytaj więcej

Sołectwa

 

Czytaj więcej

Akty prawa miejscowego

 

Czytaj więcej

Transmisje z obrad Rady Gminy

 

Czytaj więcej

 

 

 

Nasza gmina w liczbach:

 

 

panel
118

km2 zajmowanej powierzchni

panel
833

Lat udokumentowanej historii

panel
4335

Mieszkańców