gmina kluki

 

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Klukach informuje, iż od stycznia można składać wnioski o dodatek osłonowy. Przysługuje on:

  • osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł oraz

  • osobie w gospodarstwie wieloosobowym, w którym wysokośc przecietnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł.

Dla wniosków złożonych w okresie od stycznia do 31 lipca będą uwzgledniane dochody za 2020 r natomiast dla wniosków złożonych od sierpnia do 31 października będą uwzględniane dochody za 2021 rok.

W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

Dodatek osłonowy wynosi rocznie:

  • 400 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego

  • 600 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób

  • 850 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób

  • 1150 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób

Dodatek może być jeszcze wyższy, jeśli mieszkamy w lokalu, który nie jest podłączony do sieci centralnego ogrzewania, czyli musimy palić w kotle na paliwo stałe, kominkiem, kozą, piecem kaflowym, czy kuchnią węglową. Wtedy możemy liczyć na:

  • 500 zł rocznie dla gospodarstwa domowego jednoosobowego

  • 750 zł rocznie dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób

  • 1062,50 zł rocznie dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób

  • 1437,50 zł rocznie dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób

Wnioski o wypłatę należy złożyć do 31.10.2022 r. Dokumenty złożone po tej dacie nie będą rozpatrzone.

Wnioski należy składać w formie papierowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Klukach w godzinach: pon. śr. czw. pt: 7:30-15:30 , wt. 8:00-17:00 lub elektronicznie. Więcej informacji można uzyskać pod nr. Tel. 44 6315037 lub 511677121

Dla uchodźców z Ukrainy

 

Czytaj więcej

Wydarzenia

 

Czytaj więcej

Ogłoszenia

 

Czytaj więcej

Zgłoś stan wodomierza

 

Czytaj więcej

Gospodarka odpadami

 

Czytaj więcej

Oświata

 

Czytaj więcej

Sołectwa

 

Czytaj więcej

Akty prawa miejscowego

 

Czytaj więcej

Transmisje z obrad Rady Gminy

 

Czytaj więcej

 

 

 

Nasza gmina w liczbach:

 

 

panel
118

km2 zajmowanej powierzchni

panel
833

Lat udokumentowanej historii

panel
4335

Mieszkańców