gmina kluki

 

 

 

 

 

Zasady korzystania z kompleksu boisk sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012”

w okresie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2

Każda osoba korzystająca z kompleksu boisk obowiązana jest do zapoznania się z niniejszymi zasadami:

 1. Kompleks boisk będzie dostępny w godzinach:

  • wtorek-piątek od 16:00 do 21:00

  • sobota od 12:00 do 20:00

 2. Korzystanie z obiektu jest możliwe po uprzednim zgłoszeniu:

  • telefonicznie u animatora sportu pod numerem telefonu: 690-493-621

  • osobiście na Orliku

 3. W celu zapewnienia bezpieczeństwa:

  • korzystający z obiektu zobowiązani są do dezynfekcji dłoni, korzystając z udostępnionego dozownika, wchodząc i opuszczając obiekt.

  • na terenie obiektu, z wyłączeniem płyt boiska, obowiązuje zachowanie bezpiecznego dystansu między korzystającymi – minimum 2 metry,

  • na terenie obiektu obowiązuje zasłanianie ust i nosa – nie dotyczy osób przebywających na płycie boiska,

  • należy zachować 15- minutowy odstęp pomiędzy wchodzącymi i wychodzącymi grupami korzystających lub w inny sposób ograniczyć kontakt pomiędzy tymi grupami. Należy punktualnie przybywać na obiekt zgodnie z rezerwacją i niezwłocznie go opuszczać po zajęciach.

  • niedostępne jest pomieszczenie szatni, poza WC,

  • należy przeprowadzać dezynfekcje wykorzystanych urządzeń i sprzętu treningowego po każdym ich użyciu,

  • dopuszcza się możliwość korzystania z osobistego sprzętu treningowego.

 1. Z każdego boiska korzystać może maksymalnie 6 osób plus trener.

 2. Osoba rezerwująca termin odpowiedzialna jest za wszelkie zdarzenia zaistniałe podczas korzystania z obiektu oraz za zobowiązanie pozostałych korzystających do przestrzegania określonych w niniejszym dokumencie zasad.