gmina kluki

 

 

 

 Nieodpłatna pomoc psychologa

 

Nieodpłatna pomoc psychologa w Gminie Kluki (zmiana godzin dyżurów psychologa)

Urząd Gminy w Klukach uprzejmie informuje o możliwości nieodpłatnego skorzystania z poradnictwa psychologicznego skierowanego do mieszkańców Gminy Kluki. Dyżury psychologa odbywają się w budynku Urzędu Gminy Kluki w sali nr 3 (przy USC) w następujących dniach:
– psycholog (skierowany przez GKRPA w Klukach) – w każdy wtorek w godzinach 1330 – 1530.
– psycholog (skierowany przez PCPR w Bełchatowie) – drugi i czwarty poniedziałek miesiąca w godzinach 1600 – 1800.