gmina kluki

 

 

 

 

pife
 
 
Serdecznie zapraszamy do udziału w bezpłatnym spotkaniu informacyjnym pn. „Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń poprzez wymianę nieekologicznych źródeł ciepła”.

BDO logo www

Wpis do Rejestru BDO (podmioty wprowadzające produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujące odpadami)

ekoUsuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej