gmina kluki

 

 

 

eko

 

OGŁOSZENIE

Dofinansowanie mikroinstalacji fotowoltaicznych          

Nieodpłatna pomoc psychologa

 

Nieodpłatna pomoc psychologa w Gminie Kluki (zmiana godzin dyżurów psychologa) Urząd Gminy w Klukach uprzejmie informuje o możliwości nieodpłatnego skorzystania z poradnictwa psychologicznego skierowanego do mieszkańców Gminy Kluki. Dyżury psychologa odbywają się w ...