gmina kluki

 

 

 

 

Informacja dotycząca wydawania w Gminie Kluki żywności z Banku Żywności

W okresie od marca 2020 r. do maja 2020 r. Gmina Kluki realizuje zadanie wydawania artykułów spożywczych dla osób najbardziej potrzebujących w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Na terenie naszej gminy realizacją zadania zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Klukach, który w listopadzie 2019 r. wydawał mieszkańcom gminy skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej. Liczba skierowań wydana była na podstawie zadeklarowanej do Banku Żywności ilości artykułów spożywczych.

Warunkiem zakwalifikowania się do programu było spełnienie kryterium dochodowego, które wynosi: 1 402,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1 056, 00 zł dla osoby w rodzinie

Druga tura wydawania żywności odbędzie się dnia 13 maja 2020 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Klukach.

Żywność wydawana jest tylko przez jeden dzień w godzinach

8:00 – 15:30!.