gmina kluki

 

 

 

 

Deklaracja dostępności - strona internetowa gminy Kluki

Gmina Kluki zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej strona internetowa gminy Kluki.

  • Data publikacji strony internetowej:
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

 

Status pod względem zgodności z ustawą

 

Strona internetowa jest niezgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 

Treści niedostępne

 

  • brak możliwości zmiany rozmiaru tekstu
  • brak wersji kontrastowej (bardzo niski kontrast między kolorami pierwszego planu i tła)
  • brak tekstu alternatywnego do linku/przycisku
  • brak opisów alternatywnych i tytułów dla zdjęć i grafik
  • dokumenty PDF nie są poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidzących

 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 

  • Deklarację sporządzono dnia:
  • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 

  • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Artur Witkowski.
  • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • Telefon: 44 631 50 02

 

Każdy ma prawo:

  • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

  • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
  • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
  • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

 

Skargi i odwołania

 

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

  • Organ nadzorujący: Wójt Gminy Kluki
  • Adres: Gmina Kluki
   Kluki 88
   97-415 Kluki
  • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • Telefon: 44 631 50 02

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

 

Budynek Urzędu Gminy w Klukach jest częściowo dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Udogodnienia dla osób niepełnosprawnych:

 • budynek urzędu wyposażony jest w podjazd dla osób niepełnosprawnych
 • dzwonki umozliwiające wezwanie pomocy przez osobę niepełnosprawną

 

 

 

Dane kontaktowe

Urząd Gminy w Klukach

Kluki 88
97-415 Kluki

NIP: 769-14-38-428, REGON 000543539
Powiat bełchatowski, woj. łódzkie
tel. (44) 631 50 02, (44) 631 50 35

Referaty:

Planowania Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej  tel. wew. 22
Urząd Stanu Cywilnego                                                       tel. wew. 24
Podatków i Opłat                                                                  tel. wew. 25
Inwestycji i Rozwoju                                                             tel. wew. 27
Spraw Obywatelskich i Oświatowych                                tel. wew. 33


Adres internetowy: kluki.pl
Adres BIP: bip.kluki.pl
Adres e-mail: sekretariat@kluki.pl

Zapraszamy do Urzędu w godzinach:
poniedziałki w godz. 7:30-15:30
wtorki w godz. 8:00-17:00 / Przewodniczący Rady Gminy 15:30-17:00
środy w godz. 7:30-15:30
czwartki w godz. 7:30-15:30
piątki w godz. 7:30-15:30

Numery telefonów:

(044) 631 50 02

Zarządzanie Kryzysowe: 512008490

Zgłoszenie bezdomnego zwierzęcia: 512008490

Konserwator ujęć wody: 512008040

Formularz kontaktowy