gmina kluki

 

 

 

herbb

 

Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Animatora Sportu na obiekcie ORLIK 2012 zlokalizowanym w Klukach ul. Szkolna 4 w okresie od 1 marca 2021 r. do 30 listopada 2021 r. w ramach Projektu "Lokalny Animator Sportu"

Treść ogłoszenia wraz z załącznikami zamieszczona jest w załącznikach:

  1. Ogłoszenie o naborze

  2. Oświadczenie kandydata o niekaralności - załącznik nr 1

  3. Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełnych praw publicznych - załącznik nr 2

  4. Program planowanych działań Animatora uczestnika projektu „Lokalny Animator Sportu”- załącznik nr 3

  5. Klauzula informacyjna wynikającej z RODO - załącznik nr 4

  6. Informacja o wyniku naboru

herbb

 

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz.U. z 2019 r., poz.1775, z późn.zm.) - zwany dalej NSP 2021.

Wójt Gminy Kluki– Gminny Komisarz Spisowy w Klukach

ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. spisu powszechnego NSP 2021.

NSP 2021 jest przeprowadzany w terminie od dnia 1 kwietnia do dnia 30 czerwca 2021 r.,

według stanu na dzień 31 marca 2021 r., godz. 24.00.

Termin składania ofert: od dnia 01 lutego 2021 r. do dnia 9 lutego 2021 r.  16 lutego 2021 r.

Uwaga! Decyzją Dyrektora Centralnego Biura Spisowego, podjętą w porozumieniu z Generalnym Komisarzem Spisowym, termin naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych do NSP 2021 na terenie całego kraju zostaje przedłużony do 16 lutego 2021 r. 

Więcej informacji na stronie https://spis.gov.pl/

 

Załączniki:

  1. Ogłoszenie o naborze_ogłoszenie

  2. Plakat o naborze

  3. Formularz do pobrania – oferta kandydata

NSP

Obecnie trwają prace organizacyjne i przygotowawcze do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021.

Spis będzie przeprowadzony od 1 kwietnia do 30 czerwca 2021 r. wg stanu na 30 marca 2021 r. godz. 2400.

Na stronie internetowej https://spis.gov.pl w zakładce o spisie znajdują się istotne informacje, w tym odpowiedzi na pytania czym jest spis oraz jakie dane będą zbierane w ramach spisu.

https://spis.gov.pl/o-spisie/czym-jest-spis

https://spis.gov.pl/o-spisie/jakie-dane-bedziemy-zbierac

https://spis.gov.pl/o-spisie/bezpieczenstwo-danych

W ramach przygotowań do spisu Zarządzeniem nr ROA.0050.7.2021 Wójta Gminy Kluki z dnia 25 stycznia 2021 r. powołane zostało Gminne Biuro Spisowe z siedzibą w Urzędzie Gminy w Klukach. Rozpoczęcie naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych planowane jest od 1 lutego 2021 r.

Koronawirus

 

Czytaj więcej

Wydarzenia

 

Czytaj więcej

Ogłoszenia

 

Czytaj więcej

Zgłoś stan wodomierza

 

Czytaj więcej

Gospodarka odpadami

 

Czytaj więcej

Oświata

 

Czytaj więcej

Sołectwa

 

Czytaj więcej

Akty prawa miejscowego

 

Czytaj więcej

Transmisje z obrad Rady Gminy

 

Czytaj więcej

 

 

 

Nasza gmina w liczbach:

 

 

panel
118

km2 zajmowanej powierzchni

panel
833

Lat udokumentowanej historii

panel
4335

Mieszkańców