gmina kluki

 

 

 

Informujemy, że nasza gmina realizuje projekt pn.: Budowa odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Kluki. Projekt realizowany jest w ramach RPO WŁ 2014-2020 i współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Obecnie firma FlexiPower Group Sp. z o. o. Sp. k. , która jest wykonawcą zadania na podstawie zawartej z Gminą Kluki umowy, kontaktuje się z mieszkańcami uczestniczącymi w projekcie i opracowuje audyty energetyczne. Kolejnym krokiem będzie montaż solarów na poszczególnych posesjach.

Koszt wykonania inwestycji pokrywany przez mieszkańców to 15% wartości netto indywidualnej instalacji oraz podatek VAT. Gmina finansuje koszt opracowania audytu, nadzór nad realizacja zadania oraz inne dodatkowe koszty.

Całe przedsięwzięcie, czyli montaż prawie 200 instalacji, powinien zostać zakończony do końca czerwca 2022 roku.

Jeśli ktoś z mieszkańców naszej gminy nadal jest zainteresowany montażem salarów na swojej posesji zapraszamy do kontaktu z Referatem Inwestycji, tel. 44 6315002, wew. 27.

Dla uchodźców z Ukrainy

 

Czytaj więcej

Wydarzenia

 

Czytaj więcej

Ogłoszenia

 

Czytaj więcej

Zgłoś stan wodomierza

 

Czytaj więcej

Gospodarka odpadami

 

Czytaj więcej

Oświata

 

Czytaj więcej

Sołectwa

 

Czytaj więcej

Akty prawa miejscowego

 

Czytaj więcej

Transmisje z obrad Rady Gminy

 

Czytaj więcej

 

 

 

Nasza gmina w liczbach:

 

 

panel
118

km2 zajmowanej powierzchni

panel
833

Lat udokumentowanej historii

panel
4335

Mieszkańców