gmina kluki

 

 

 

Uroczystość poświęcenia Sztandaru w Zespole Szkół im. Wandy Malczewskiej w Klukach

W dniu 17 czerwca 2022 r. w Zespole Szkół im. Wandy Malczewskiej w Klukach odbyła się podniosła uroczystość poświęcenia sztandaru. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą w kościele pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski
w Klukach.

Po nabożeństwie nastąpiła druga część uroczystości, która odbyła się w Zespole Szkół w Klukach. Zespół Szkół w Klukach – z inicjatywy Wójta Gminy Kluki, uchwałą Rady Gminy, podjętą na wniosek Rady Rodziców, otrzymał patrona w postaci Wandy Malczewskiej. Wójt Gminy Kluki wraz z Przewodniczącym Rady Gminy, Wiceprzewodniczącym i Radnymi dokonał odsłonięcia tablicy upamiętniającej nadanie imienia Zespołowi Szkół w Klukach, znajdującej się obok drzwi wejściowych do budynku szkoły. Następnie odbyło się poświęcenie sztandaru, którego dokonał Jego Ekscelencja Biskup Marek Marczak. Akt poświęcenia sztandaru szkoły jest pięknym zwiastunem stabilnej przyszłości tej placówki.

Uroczystość swoją obecnością zaszczycili: Wójt Gminy Kluki - Pani Renata Kaczmarkiewicz, Biskup Archidiecezji Łódzkiej Marek Marczak, Proboszcz Parafii pw. Świętej Trójcy w Kaszewicach ksiądz kanonik Zdzisław Kuropatwa, Proboszcz Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Parznie ksiądz Marcin Majda, Proboszcz Parafii pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Szczercowie ks. kanonik Zenon Miksa –, ks. proboszcz Parafii pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Klukach ks.. Józef Egierski, Dyrektor Kuratorium Oświaty w Łodzi Delegatura w Piotrkowie Tryb. - Pan Tomasz Trzaskacz, Przewodniczący Rady Gminy Kluki – Pan Łukasz Jędrzejczak, Radni Gminy Kluki, przedstawiciele władz samorządowych, dyrektorzy zaprzyjaźnionych szkół, absolwenci szkoły, Dyrektor Publicznej Biblioteki i Dyrektor GOK w Klukach, Koła Różańcowe, Sołtysi, Pan Andrzej Malczewski, Pan Piotr Szczepankowski – Chełmoński. Wśród gości nie zabrakło emerytowanych nauczycieli i pracowników szkoły oraz rodziców i uczniów.

Podczas oficjalnych uroczystości Rada Rodziców przekazała uroczyście sztandar Panu Dyrektorowi Wiktorowi Wojewodzie, a następnie dyrektor szkoły oficjalne przekazał sztandar pocztowi sztandarowemu Zespołu Szkół w Klukach.

Pan Wiktor Wojewoda podziękował Radzie Rodziców Zespołu Szkół w Klukach i wszystkim Rodzicom uczniów za ufundowanie sztandaru. Podziękowania złożył na ręce  przewodniczącej Rady Rodziców Pani Moniki Wlazłowskiej.

Słowa podziękowania otrzymała Pani Renata Kaczmarkiewicz - Wójt Gminy Kluki za ufundowanie tablicy pamiątkowej.

Na zakończenie oficjalnej części głos zabrali goście honorowi. Pani Wójt Renata Kaczmarkiewicz w swoim przemówieniu podkreśliła, jak ważny to dzień w historii szkoły, gratulowała nauczycielom i uczniom, podkreśliła min.,że:,,Sztandar stanowi wyzwanie i wielki obowiązek”. Całość zakończył program artystyczny w wykonaniu uczniów.

Zarejestruj się na III Forum Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju – Łódzkie 2022!

Już 23 czerwca br. w hotelu VH Andel’s Łódź odbędzie się III edycja Forum Biznesu
i Zrównoważonego Rozwoju – Łódzkie 2022.

Forum to merytoryczne i skoncentrowane na faktach wydarzenie gospodarcze, organizowane przez Województwo Łódzkie. Podczas wydarzenia poruszona zostanie bardzo aktualna i szeroko komentowana kwestia procesu sprawiedliwej transformacji. Dyskusje i wykłady będą koncentrować się między innymi na budowaniu i promowaniu innowacyjnej gospodarki z zachowaniem zasad zrównoważonego rozwoju. Forum to miejsce dla osób z pomysłami na lepsze jutro, innowatorów, przedsiębiorców, którzy nie tylko chcą podążać w rytm zmian, ale je współtworzyć. To też przestrzeń dla wszystkich tych, którzy chcą podzielić się swoja wiedzą, szukają nowych rozwiązań i partnerów w biznesie.

Program wydarzenia obejmuje dyskusje panelowe, rozmowy ze specjalistami reprezentującymi różne branże, wystąpienia ekspertów oraz debatę w obszarze transformacji i wyzwań, które się z nią wiążą. Szerokie spektrum tematów oraz znakomici goście sprawią, że Forum będzie ważnym i interesującym miejscem wymiany cennych opinii oraz doświadczeń, pozwoli spojrzeć na wyzwania współczesnej gospodarki z różnych perspektyw wyznaczających pożądane kierunki rozwoju regionu i firm.

Tegoroczne Forum odbędzie się w formule hybrydowej, łączącej obrady stacjonarne
z możliwością udziału online. Serdecznie zapraszamy do aktywnego uczestnictwa. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Więcej informacji oraz rejestracja – www.forumbiznesu.lodzkie.pl.

FORUM FBiZR 800x600

Ewakuacja uczniów z "płonącej" Szkoły Podstawowej w Parznie - ćwiczenia.

W dniu 10.06.2022 roku strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Parznie wspierani przez Druhów z OSP w  Klukach przeprowadzili operację ewakuacji wszystkich uczniów, nauczycieli i pracowników z płonącej szkoły podstawowej w Parznie. Pożar był fikcyjny, ale ewakuacja jak najbardziej prawdziwa. Działania Straży i przeprowadzaną ewakuację obserwowała p. Renata Kaczmarkiewicz Wójt Gminy Kluki wraz z p. Elżbietą Bednik Skarbnikiem Gminy Kluki. Przypominania zasad ewakuacji nigdy nie jest zamało.  Nie wiemy kiedy tak naprawdę ta wiedza może się przydać -oby nigdy. Należy pamiętać podstawowe zasady ewakuacji: 

Ściśle stosować się do poleceń przełożonych lub prowadzących akcję ratowniczą.

  1. Wyłączyć i zabezpieczyć urządzenia elektryczne i gazowe.
  2. Zakończyć pracę sprzętu komputerowego. 
  3. Otworzyć wszystkie pomieszczenia gospodarcze.
  4. Sprawdzić pomieszczenia czy nie pozostały w nich jakieś osoby.
  5. Wytypowane osoby do działań zabezpieczających ewakuację winny przystąpić do wykonywania przypisanych im zadań.
  6. Wszystkie osoby opuszczające szkołę powinny zabrać rzeczy osobiste i przystąpić do ewakuacji postępując zgodnie z zaleceniami i udać się na wyznaczone miejsce zbiórki (boisko szkolne).
  7. W trakcie opuszczania budynku swoim zachowaniem wpływać na sprawny i spokojny przebieg akcji, w sposób nie wywołujący paniki.
  8. Na miejscu ewakuacji nauczyciel z uczniami i pozostali pracownicy przebywają do czasu otrzymania stosownej informacji, co do powrotu do budynku i dalszej pracy i nauki.
  9. Klucze do pomieszczeń gospodarczych znajdują się na portierni.

Poniżej przedstawiamy krótką fotorelację z przeprowadzonej ewakuacji.

Piknik Rodzinny w SP w Kaszewicach

W niedzielę 12 czerwca br. odbył się w Szkole Podstawowej w Kaszewicach piknik rodzinny pod hasłem „Bezpieczne wakacje” przygotowany przez rodziców, uczniów i nauczycieli szkoły oraz druhów z OSP Kaszewice. Imprezę objęła swoim patronatem p. Wójt Gminy Kluki Renata Kaczmarkiewicz. Na początek wystąpili najmłodsi uczniowie szkoły, którzy zaśpiewali dla swoich mam i tatusiów. Plenerowa impreza obfitowała w wiele niespodzianek, a wspaniałemu nastrojowi towarzyszyła piękna słoneczna pogoda. Na gości czekały dania z grilla, domowe wypieki oraz wata cukrowa. Wiele radości przyniosła dmuchana zjeżdżalnia, basen z kulkami, malowanie buziek, bańki mydlane i inne animacje. Dużym zainteresowaniem cieszyła się loteria fantowa.

Strażacy przedstawili profesjonalny pokaz akcji ratowniczej, udzielanej podczas symulowanego wypadku drogowego – zderzenia rowerzysty i samochodu osobowego. Uczestnicy pikniku oglądali druhów w akcji z wypiekami na twarzy. Ponadto można było obejrzeć wóz strażacki i jego wyposażenie, spróbować kierować wężem strażackim, tak aby woda dotarła do wyznaczonego celu. Strażacy – ratownicy udzieli też instruktażu udzielania pierwszej pomocy na fantomach. Zainteresowaniem cieszyły się alko gogle – mamy nadzieję, że taki spacer zapamiętają dorośli i nie będą prowadzili pojazdów po użyciu alkoholu.

Młodzieżowa Rada Klimatyczna przy Ministrze Klimatu i Środowiska.

Trwa nabór do Młodzieżowej Rady Klimatycznej przy Ministrze Klimatu i Środowiska. Młodzieżowa Rada Klimatyczna jest organem doradczym i opiniodawczym działającym przy Ministrze Klimatu i Środowiska. Do Rady powołane zostaną 32 osoby w wieku od 15 do 26 lat. Zgłoszenia należy przesyłać do dnia 30 czerwca 2022. Szczegółowe informacje znajdują się pod adresem https://www.gov.pl/web/klimat/MRK w zakładce Nabór do MRK II kadencji. Zapraszamy do aplikowania!

 

729x308

Ostrzeżenie meteorologiczne 2
Szanowni Państwo 
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia meteorologiczne drugiego stopnia dotyczące burz z gradem, opadów deszczuoraz porywów wiatru. Zjawiska te mogą zaistnieć na naszym terenie w dniu 13.06.2022  od godz. 11:00  do godz. 20:00.W związku z powyższym zaleca się zachować wszelką ostrożność i zabezpieczyć przedmioty, który mogą się przemieszczać podczas podmuchów wiatru.
                                                                                                                           Wójt Gminy Kluki
                                                                                                                      Renata Kaczmarkiewicz

Dla uchodźców z Ukrainy

 

Czytaj więcej

Wydarzenia

 

Czytaj więcej

Ogłoszenia

 

Czytaj więcej

Zgłoś stan wodomierza

 

Czytaj więcej

Gospodarka odpadami

 

Czytaj więcej

Oświata

 

Czytaj więcej

Sołectwa

 

Czytaj więcej

Akty prawa miejscowego

 

Czytaj więcej

Transmisje z obrad Rady Gminy

 

Czytaj więcej

 

 

 

Nasza gmina w liczbach:

 

 

panel
118

km2 zajmowanej powierzchni

panel
833

Lat udokumentowanej historii

panel
4335

Mieszkańców