gmina kluki

 

 

 

W sobotę 28 maja odbył się Festyn Rodzinny w Gminnym Ośrodku Kultury w Klukach, pod patronatem wójta Gminy Kluki pani Renaty Kaczmarkiewicz.Było wesoło, rodzinnie i smacznie. Na dzieci czekało wiele atrakcji. Były wspólne zabawy i tańce, konkursy, pokaz magii i iluzji. Dzieciom czas umilały panie animatorki. Malowanie buziek i rączek cieszyło się dużym zainteresowaniem, ale to banki mydlane zrobiły największą furorę. Wspaniałe występy dzieci z grup tanecznych i grupy wokalnej wzruszyły niejedną osobę na sali. Swoim występem wokalnym festyn uświetniły również panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Klukach. Dziękujemy wszystkim wykonawcom i gościom za wspólnie i mile spędzone popołudnie.

Termin na złożenie deklaracji o używanych i posiadanych urządzeniach grzewczych upływa z dniem 30.06.2022 r.

Deklaracje składane są od 1 lipca 2021 r. Dla źródeł ciepła lub spalania paliw uruchomionych przed tą datą, termin na złożenie deklaracji wynosi 12 m-cy – upływa zatem z dniem 30 czerwca 2022 r. Natomiast w przypadku źródeł ciepła lub spalania paliw uruchomionych po 1 lipca 2021 r. termin ten wynosi 14 dni. Do złożenia deklaracji o używanych i posiadanych urządzeniach grzewczych zobowiązany jest każdy właściciel budynku mieszkalnego lub niemieszkalnego. I tak w przypadku:

  • budynku jednorodzinnego – obowiązek ten spoczywa na właścicielu budynku;

  • budynku wielorodzinnego – deklarację wypełnić powinien podmiot zarządzający nieruchomością, a więc: właściciel lub podmiot administrujący, spółdzielnia mieszkaniowa, wspólnota mieszkaniowa (o ile jednak taki budynek ma jedno źródło ogrzewania i nikt nie zamontował sobie dodatkowo np. kominka czy kozy);

  • każdego innego budynku niemieszkalnego (lokalu handlowo-usługowego, biura, garażu, szklarni) powinien zrobić to ich właściciel lub zarządca.

Odpowiedzi na szczegółowe pytania znajdziecie państwo na stronie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego pod adresem: https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow , druki deklaracji dostępne są w Urzędzie Gminy Kluki - w sekretariacie i Referacie Komunalnym. Szybkim i nieskomplikowanym sposobem wypełnienia wniosku jest także przesłanie go on-line, jeżeli ktoś ma takie możliwości może uczynić to w ten sposób.

160C.tmp.png

 Raport o stanie Gminy Kluki za 2021 rok http://kluki.biuletyn.net/?bip=1&cid=1254&bsc=N  

Zgodnie z art. 28aa ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca1990 r.o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) wójt, co roku do 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy, który obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, Rada 

gminy rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi. Nad przedstawionym raportem przeprowadza się debatę. W debacie nad raportem o stanie gminy głos mogą zabierać również mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos zobowiązany jest złożyć do przewodniczącego rady gminy pisemne zgłoszenie poparte podpisami, co najmniej 20 osób. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu wg kolejności otrzymania zgłoszenia przez przewodniczącego rady. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby. Z Raportem o stanie Gminy Kluki za 2021 rok zapoznać się można pod adresem http://kluki.biuletyn.net/?bip=1&cid=1254&bsc=N . Zapraszamy do zapoznania się z Raportem i do wzięcia udziału w dyskusji.

Szanowni Mieszkańcy

Nawiązując do zapytania Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Pani Małgorzaty Janowskiej, dotyczącego złego stanu drogi powiatowej  DP 1902E na odcinku Kluki - Nowy Janów informuję o treści złożonego zapytania oraz odpowiedzi Wójta Gminy Kluki

4117.tmp

Z okazji Dnia Samorządowca

wszystkim

Pracownikom Samorządowym, Radnym oraz Sołtysom

składam najserdeczniejsze życzenia

pomyślności, satysfakcji i sukcesów

w realizacji zadań samorządowych

oraz

wszystkiego najlepszego w życiu osobistym

Wójt Gminy Kluki

Renata Kaczmarkiewicz

Szanowni Państwo, Drodzy Mieszkańcy, 
Ostrzeżenie meteorologiczne
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia meteorologiczne drugiego stopnia dotyczące burz z gradem, opadów deszczu oraz porywów wiatru. Zjawiska te mogą zaistnieć na naszym terenie od godz. 21:00 dnia 20.05.2022 r. do godz. 08:00 dnia 21.05.2022 r. Burzom miejscami mogą towarzyszyć opady deszczu od 15 mm do 25 mm oraz porywy wiatru do 90 km/h, a miejscami grad. Wystąpienie silnego wiatru, który lokalnie może osiągać prędkość do 35 km/h, a w porywach do 90 km/h, z zachodu i północnego zachodu możliwe jest od godz. 04:00 dnia 21.05.2022 r. do godz. 18:00 dnia 21.05.2022 r. W związku z powyższym zaleca się zachować wszelką ostrożność i zabezpieczyć przedmioty, który mogą się przemieszczać podczas podmuchów wiatru.
Wójt Gminy Kluki
Renata Kaczmarkiewicz
Ostrzeżenie meteorologiczne 2

Dla uchodźców z Ukrainy

 

Czytaj więcej

Wydarzenia

 

Czytaj więcej

Ogłoszenia

 

Czytaj więcej

Zgłoś stan wodomierza

 

Czytaj więcej

Gospodarka odpadami

 

Czytaj więcej

Oświata

 

Czytaj więcej

Sołectwa

 

Czytaj więcej

Akty prawa miejscowego

 

Czytaj więcej

Transmisje z obrad Rady Gminy

 

Czytaj więcej

 

 

 

Nasza gmina w liczbach:

 

 

panel
118

km2 zajmowanej powierzchni

panel
833

Lat udokumentowanej historii

panel
4335

Mieszkańców