gmina kluki

 

 

 

Przy tablicy upamiętniającej przyjęcie Konstytucji 3 Maja, znajdującej się przed Urzędem Gminy Kluki, odbyła się uroczystość patriotyczna z okazji 231 rocznicy przyjęcia przez Sejm Czteroletni ustawy rządowej, która przeszła do historii jako Konstytucja 3 Maja. Pani Renata Kaczmarkiewicz Wójt Gminy Kluki wygłosiła przemówienie, a następnie złożyła kwiaty pod tablicą. Kwiaty złożyłi także Przewodniczący Rady Gminy Pan Łukasz Jędrzejczak wraz z Radnymi, Dyrektorzy szkół, Mieszkańcy Gminy. W uroczystości wzięli udział druhowie OSP.

      

Wójt Gminy Kluki

Renata Kaczmarkiewicz

zaprasza mieszkańców gminy na uroczystość uczczenia 231 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, która odbędzie się

w dniu 3 maja o godzinie 13.00 przed Urzędem Gminy w Klukach

 

Konstytucja 3 maja

Święto narodowe 3 maja dla większości Polaków jest to jeden z najważniejszych dni w roku, ponieważ to właśnie wtedy obchodzimy Święto Narodowe Trzeciego Maja upamiętniające podpisanie pierwszej polskiej konstytucji. Konstytucja 3 maja była pierwszą w Europie i drugą na świecie (po konstytucji amerykańskiej z 1787 roku) spisaną ustawą rządową regulującą ustrój prawny państwa i z tego też powodu była nie lada ewenementem. Dokument ten miał ogromne znaczenie z punktu widzenia dalszych reform, które zaszły w Rzeczypospolitej Obojga Narodów.

Autorem Konstytucji 3 maja, która została uchwalona przez Sejm i podpisana przez ówczesnego króla Stanisława Augusta Poniatowskiego w 1791 roku w Sali Senatorskiej Zamku Warszawskiegobył m.in. sam król. Za tekst ustawy byli odpowiedzialni również m.in. Hugo Kołłątaj, Ignacy Potocki, Stanisław Małachowski, Stanisław Staszic oraz Adam Stanisław Krasiński. Dokument zatwierdzony po siedmiogodzinnych obradach przez Sejm Czteroletni określili oni jako "ostatnią wolę i testament gasnącej Ojczyzny".

Konstytucja 3 Maja miała być ratunkiem dla kraju przed planowanymi rozbiorami i chociaż obowiązywała tylko przez rok, zanim została obalona przez armię rosyjską w wyniku przegranej wojny polsko-rosyjskiej, jej znaczenie było symboliczne. Dawała ona bowiem obywatelom naszej ojczyzny nadzieję na stworzenie lepszego, nowoczesnego państwa.

Najważniejsze postanowienia Konstytucji 3 maja to:

  • wprowadzenie trójpodziału władzy na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą

  • ograniczenie przywilejów szlachty zagrodowej

  • potwierdzenie przywilejów mieszczańskich nadanych w akcie prawnym z 18 kwietnia 1791 roku, zgodnie z którym mieszczanie mieli zagwarantowane prawo do bezpieczeństwa osobistego, posiadania majątków ziemskich, zajmowania stanowisk oficerskich i stanowisk w administracji publicznej, a także zabierania głosu w sprawach dotyczących miast. 

  • zniesienie liberum veto, konfederacji

  • powołanie Rzeczypospolitej Polskiej na miejsce Rzeczypospolitej Obojga Narodów 

  • zastąpienie wolnej elekcji władzą dziedziczną

  • ustanowienie katolicyzmu religią panującą przy jednoczesnym zapewnieniu wolności wyznania

Uchwalenie Konstytucji 3 maja było dla Polaków niezwykle ważne, więc na pamiątkę tego wydarzenia świętowano. W czasach zaborów było to jednak zabronione. Dopiero w 1919 roku, gdy Polska odzyskała niepodległość po I wojnie światowej, 3 maja oficjalnie ustanowiono świętem narodowym. Niestety nie na długo, gdyż podczas II wojny światowej święto narodowe 3 maja zostało zdelegalizowane. Dopiero w 1981 roku władza ludowa ponownie zezwoliła na huczne obchody, a 6 kwietnia 1990 roku dzień 3 maja ponownie ustanowiono świętem narodowym.
Oryginalny rękopis Konstytucji 3 maja początkowo przechowywano w zbiorach Archiwum Publicznego Potockich w Wilanowie. W latach 70. XIX wieku przekazano go jednak do podkrakowskich Krzeszowic, a po wojnie w 1945 dokument wrócił do Warszawy, gdzie znajduje się w Archiwum Głównym Akt Dawnych.

Szanowni Mieszkańcy

 Informuję, że w dniu 2 maja 2022 r. (poniedziałek) Urząd Gminy w Klukach będzie zamknięty.

 Dodatkowo Urząd będzie czynny 7 maja 2022 r. (sobota) w godz.7.30 – 13.00

Dziękuję za wyrozumiałość, przepraszam za utrudnienia.


Wójt Gminy Renata Kaczmarkiewicz

Wywieś flagę na Dzień Flagi! Świętujmy razem 2 maja!

Już 2 maja, z okazji Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, Wójt Gminy Kluki Renata Kaczmarkiewicz zaprasza wszystkich Mieszkańców do włączania się do akcji wywieszania flagi. Każdy, niezależnie od miejsca zamieszkania, wieku czy upodobań może przyłączyć się do tej wyjątkowej akcji i wywiesić flagę. Barwy flagi złożone z dwóch poziomych pasów: białego oraz czerwonego są odwzorowaniem kolorystyki godła państwowego, który stanowi orzeł biały na czerwonym polu. Zgodnie z zasadami heraldyki pas górny reprezentuje białego orła, a dolny czerwone pole tarczy herbowej.

Patrząc na flagę dociekliwy umysł widzi nie tylko flagę, lecz samo państwo i niezależnie od jego symboli i insygniów widzi na fladze przede wszystkim formę rządów, pryncypia, prawdy i historię narodu, który ją używa” – Henry Ward Beecher

Ambasadorami akcji są wszyscy, którzy wywieszają flagę podczas święta państwowego lub w ważnym momencie życia. Może to być dowolna flaga – uszyta samodzielnie, kupiona, a nawet zrobiona z papieru. Flagę można wyeksponować przed domem, na balkonie czy w miejscu pracy. W tym roku mija 18 rocznica formalnego uchwalenia Dnia Flagi.

Świętujmy razem!

flaga

Szanowni Mieszkańcy, Kierowcy, Uczestnicy ruchu drogowego

Na drogach naszej gminy widzimy drastyczny wzrost niebezpiecznych zachowań młodych kierowców. Nadmierna prędkość w terenie zabudowanym, agresywna jazda, lekceważenie innych uczestników ruchu, a zwłaszcza pieszych tworzy atmosferę strachu i obawy o życie innych w tym dzieci. Biorąc pod uwagę powyższe proszę w imieniu własnym oraz niechronionych uczestników ruchu drogowego KIEROWCO nie jesteś sam na drodze, każdy chce żyć, ZWOLNIJ, zdążysz dojechać.

Renata Kaczmarkiewicz Wójt Gminy KLuki

119 165429

TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ DLA DZIECI ZE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Z GMINY KLUKI

pod hasłem ,,TURNIEJ Z OKAZJI 3 MAJA” I EDYCJA

W dniu 28 kwietnia 2022 r. o godz. 10.00 na Sali Gimnastycznej w Zespole Szkół w Klukach, 97-415, Kluki; ul. Szkolna 4, odbył się Turniej Piłki Nożnej dla dzieci ze szkół podstawowych z terenu gminy.

Organizator - Wójt Gminy Kluki Pani Renata Kaczmarkiewicz oraz  Lokalny Animator Sportu

Cel imprezy: popularyzacja piłki nożnej, integracja środowiska poprzez sport, zapewnienie czynnego wypoczynku i współzawodnictwa sportowego, promocja systemu małych imprez sportowych.

W turnieju udział wzięły szkoły: Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Kaszewicach, Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół im. W. Malczewskiej w Klukach oraz Szkoła Podstawowa im. W. Malczewskiej w Parznie. Do rywalizacji przystąpiły 3 zespoły chłopców i 3 zespoły dziewcząt z rocznika 2007-2008. Rozgrywki odbyły się na zasadach każdy z każdym. Zwycięzcami rywalizacji we wszystkich kategoriach okazały się drużyny ze Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół w Klukach, II miejsce zajęły drużyny ze Szkoły Podstawowej w Kaszewicach, III drużyny ze Szkoły Podstawowej w Parznie.

Zwycięzcy otrzymali z rąk Wójta Gminy Kluki Pani Renaty Kaczmarkiewicz puchary oraz dyplomy.

279278017 119144067428610 4249085630163987065 n

Ponad 130.000 zł na Cyfrową Gminę Kluki

W najbliższych dniach gmina Kluki przystąpi do realizacji Umowy o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, Działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

Za pozyskane pieniądze planujemy zakupić nowoczesny sprzęt komputerowy z oprogramowaniem oraz urządzenie wielofunkcyjne.

Działania te pozwolą wesprzeć urząd i naszych pracowników, w zakresie realizacji usług publicznych na drodze teleinformatycznej, poprzez jej rozwój cyfrowy oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa.

Dla uchodźców z Ukrainy

 

Czytaj więcej

Wydarzenia

 

Czytaj więcej

Ogłoszenia

 

Czytaj więcej

Zgłoś stan wodomierza

 

Czytaj więcej

Gospodarka odpadami

 

Czytaj więcej

Oświata

 

Czytaj więcej

Sołectwa

 

Czytaj więcej

Akty prawa miejscowego

 

Czytaj więcej

Transmisje z obrad Rady Gminy

 

Czytaj więcej

 

 

 

Nasza gmina w liczbach:

 

 

panel
118

km2 zajmowanej powierzchni

panel
833

Lat udokumentowanej historii

panel
4335

Mieszkańców