gmina kluki

 

 

 

W Konkursie literackim, organizowanym w szkole w Szkole Podstawowej w Kaszewicach, z okazji obchodów jubileuszu 60 – lecia szkoły, wpłynęło wiele przepięknych prac od uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej w Kaszewicach. Ujawniły się nowe talenty literackie. I miejsce zajęły: Aleksandra Abramczuk i Izabela Mielczarek; II miejsce zajęli: Nikola Antoszczyk i Nikolas Baran; III miejsce zajęli: Dominik Soboń i Bartosz Karnawalski. Wiersze i prace plastyczne można podziwiać na wystawach szkolnych oraz pod powyższym tekstem. Nagrody dla zwycięzców wręczyła Pani Renata Kaczmarkiewicz Wójt Gminy Kluki.

 

W dniu 11.05.2022 r. w Szkole Podstawowej w Kaszewicach odbyło się podsumowanie konkursów związanych z obchodami jubileuszowymi 60 – lecia szkoły i patronem św. Janem Pawłem II. Wszystkie konkursy objęła swoim patronatem Pani Renata Kaczmarkiewicz Wójt Gminy Kluki. W Gminnym Konkursie plastycznym „Śladami świętego Jana Pawła II w Polsce” oceniano 62 prace, które wpłynęły ze Szkół Gminy Kluki. Wyłoniono laureatów:

w kategorii kl. 0-III:

I miejsce zajęli: Aleksandra Abramczuk z SP Kaszewice
i Wiktor Majdan z SP Parzno, II miejsce zdobyli: Pola Jadwiszczak z SP Parzno i Oliwia Telążka z SP Kaszewice, III miejsce zajęły: Daria Jelonek i Aleksandra Stachowska z SP Parzno. Ponadto przyznano wyróżnienia dla Darii Jelonek z SP Parzno, Wojciecha Kęsego z SP Kluki oraz Elizy Jędryki z SP Parzno.

W kategorii kl. IV-VIII zwycięzcami zostali:

I miejsce: Olga Cisowska z SP Parzno oraz Zuzanna Turek z SP Kaszewice, II miejsce: Magdalena Abramczuk z SP Kaszewice oraz Maja Jaruga z SP Kluki; III miejsce: Julita Kubiak z SP Kaszewice oraz Iwo Rorat z SP Kluki. W tej kategorii wyróżnienia otrzymali: Julia Mikulska i Kornel Kędzierski z SP Kluki.

W konkursie wiedzy o św. Janie Pawle II wzięły udział szkoły: z Parzna, z Kaszewic i sąsiedniego Kurnosa. Uczniowie pisali test, w którym trzeba było wykazać się wiedzą z życia Karola Wojtyły, jego pracy biskupiej i pontyfikatu papieskiego. Najlepszymi okazali się:

W kategorii klasy IV-VI

I miejsce zajęła Kowalczyk Kinga z SP Parzno,

II miejsce zdobyła Gontarz Alicja Z SP Kurnos,

III miejsce Magdalena Abramczuk z SP Kaszewice,

W kategorii klas VII-VIII laureatami są:

I miejsce Julita Stempień –SP Kaszewice

II miejsce Kacper Lang - SP Kurnos,

III miejsce Julia Kutarba – SP Kurnos.

W Konkursie literackim na wiersz o szkole z okazji jubileuszu wpłynęło wiele przepięknych prac od uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej w Kaszewicach. Ujawniły się nowe talenty literackie.

I miejsce zajęły: Aleksandra Abramczuk i Izabela Mielczarek; II miejsce zajęli: Nikola Antoszczyk i Nikolas Baran; III miejsce zajęli: Dominik Soboń i Bartosz Karnawalski.

Wiersze i prace plastyczne można podziwiać na wystawach szkolnych.

Nagrody dla zwycięzców wręczyła Pani Renata Kaczmarkiewicz Wójt Gminy Kluki.

Gratulacje dla laureatów.

 

Ogłoszenie o konsultacjach

Wójt Gminy Kluki ogłasza konsultacje w sprawie projektu zmian w statutach sołectw Gminy Kluki.

Konsultacje prowadzone będą w terminie od 10 maja 2022r. do 24 maja 2022 roku zgodnie z Uchwałą Nr 226/XLV/2022 Rady Gminy Kluki z dnia 24 MARCA 2022 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Kluki.

Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie zmiany statutów sołectw Gminy Kluki, dotyczący w szczególności wydłużenia kadencji sołtysów z 4 do 5 lat; wynikający z art. 5a ust. 1, art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.).

Celem konsultacji jest zapoznanie się ze stanowiskiem mieszkańców Gminy Klukiw sprawie długości kadencji sołtysów w sołectwach gminy Kluki.

Konsultacje będą prowadzone w dniach od 10 do 24 maja 2022 roku , do godziny 11.00.

Uprawnionymi do udziału w konsultacjach społecznych są mieszkańcy Gminy Kluki posiadający w dniu ich przeprowadzania czynne prawo wyborcze.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie wnoszenia opinii, uwag i propozycji do uchwały w sprawie zmiany statutów sołectw Gminy Kluki.
Opinie (uwagi/propozycje zmian) należy zgłaszać pisemnie w nieprzekraczalnym terminie do 24.05.2022 r. według załączonego wzoru formularza zgłaszania opinii.
Wypełnione formularze konsultacji należy przesłać na:

- adres poczty i-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
- adres: Urząd Gminy w Klukach , 97-415 Kluki88
- złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy.

Formularz zgłaszania opinii znajdują się na w BIP na stronie internetowej Gminy, pod adresem

http://kluki.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2022_05/BIPF5DEB56D2F6242Z/ROA.0050.32.2022.pdf

a także w siedzibie Urzędu Gminy w Klukach na tablicy ogłoszeń.

Wszelkie informacje w zakresie konsultacji programu współpracy udziela Wójt Gminy Kluki

Sprawę prowadzi:
Błażej Lewiński
blewinski@kluki.pl
tel. (44) 631 50 02 wew.20

Uroczystość nadania Sztandaru Szkole Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Kaszewicach

W dniu 6 maja 2022 r. w Szkole Podstawowej im. Św. Jana Pawła II w Kaszewicach odbyła się podniosła uroczystość poświęcenia sztandaru. Wydarzenie to poprzedziła uroczysta Msza Święta w kościele pw. Świętej Trójcy w Kaszewicach, sprawowana pod przewodnictwem metropolity łódzkiego arcybiskupa Grzegorza Rysia. Odświętnie ubrani uczniowie, w asyście swoich nauczycieli i wychowawców uczestniczyli w historycznej chwili poświęcenia Sztandaru Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Kaszewicach. W ławach zasiedli zaproszeni goście: Pani Renata Kaczmarkiewicz Wójt Gminy Kluki wraz z pracownikami Urzędu Gminy w Klukach, dyrektorzy szkół, sponsorzy, rodzice. Opiekę nad Sztandarem Szkoły Podstawowej pełnili przedstawiciele Rady Rodziców.

Szkoła Podstawowa w Kaszewicach – z inicjatywy Wójta Gminy Kluki, uchwałą Rady Gminy podjętą na wniosek Rady Rodziców, otrzymała patrona w postaci św. Jana Pawła II. Poświęcenia sztandaru dokonał Jego Ekscelencja Arcybiskup Grzegorz Ryś. Po nabożeństwie nastąpił przemarsz do szkoły. Uroczystość przekazania poświęconego sztandaru odbyła się na sali gimnastycznej w budynku Szkoły Podstawowej w Kaszewicach.

Uroczystość swoją obecnością zaszczycili: Pani Renata Kaczmarkiewicz - Wójt Gminy Kluki, Proboszcz Parafii pw. Świętej Trójcy w Kaszewicach ksiądz kanonik Zdzisław Kuropatwa, Proboszcz Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Parznie ksiądz Marcin Majda, Przełożona Domu Zakonnego Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus w Kaszewicach siostra Noela, przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Łodzi Delegatura w Piotrkowie Tryb. - Pani Elżbieta Cichawa, Radni Gminy Kluki z Panem Przewodniczącym Rady Łukaszem Jędrzejczakiem, przedstawiciele władz samorządowych, fundatorzy sztandaru, dyrektorzy zaprzyjaźnionych szkół, absolwenci szkoły, Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Kaszewicach, Kierownik Posterunku Policji w Klukach, Dyrektor Publicznej Biblioteki i Dyrektor GOK w Klukach. Wśród gości nie zabrakło emerytowanych nauczycieli i pracowników szkoły oraz rodziców i uczniów.

Sztandar został przekazany Pani Dyrektor Agnieszce Mysłowskiej, a następnie pocztowi sztandarowemu Szkoły Podstawowej w Kaszewicach. Uczniowie złożyli uroczyste ślubowanie, zobowiązali się dbać o dobre imię szkoły, rzetelnie wypełniać swoje obowiązki, szanować Ojczyznę i ludzi.

Na zakończenie oficjalnej części głos zabrali goście honorowi. Pani Wójt Renata Kaczmarkiewicz gratulowała nauczycielom i uczniom, zachęcała by słowa św. Jana Pawła II „w wychowaniu bowiem chodzi właśnie o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem – o to, ażeby bardziej był, a nie tylko miał” były dla społeczności szkolnej drogowskazem w nauce i życiu. Całość zakończył program artystyczny w wykonaniu uczniów klasy VII.

Niezwykła oprawa muzyczna, krzepiąca homilia oraz godna postawa przedstawicieli młodzieży szkolnej , gości, rodziców i nauczycieli, sprawiła, że ten dzień na zawsze zapisze się na kartach historii szkoły.

 

Z okazji dnia Patrona Strażaków św. Floriana 4 maja 2022 r. została zorganizowana II Gminna Parada Samochodów OSP Gminy Kluki, możliwe to było dzięki dobrej współpracy Pani Wójt Renaty Kaczmarkiewicz z Zarządem Gminnym OSP na czele którego stoją druhowie Wojciech Domański oraz Dawid Koperek. Zaprezentowało się 7 jednostek działających na terenie gminy.

W przejeździe wzięli udział Wójt Gminy Kluki oraz druhowie z poniższych jednostek :

-OSP KSRG Kluki :FORD TRANSIT 409[E]52 MAN TGM 409[E]53,

- OSP Kaszewice FORD TRANSIT 407[E]51

- OSP Żar MERCEDES SPRINTER 407[E]52

- OSP w Parznie FORD TRANSIT 407[E]57

- OSP Osina FORD TRANSIT 407[E]53

- OSP Strzyżewice Renault Traffic 407[E]58

- OSP Trząs Żuk 407[E]50

 

      

 

Z okazji Dnia Strażakakwiaty                

wszystkim Druhnom i Druhom, którzy pełnią zaszczytną służbę pożarniczą,

składamy serdeczne gratulacje i życzenia wraz z podziękowaniami za ofiarność i trud

ponoszony w wypełnianiu swych codziennych obowiązków.

Życzymy szczęśliwych powrotów z akcji, zdrowia

i pomyślności w życiu osobistym.

Niech Św. Florian ma Was w swojej opiece!

Wójt Gminy Kluki

Renata Kaczmarkiewicz wraz z pracownikami Urzędu

Dla uchodźców z Ukrainy

 

Czytaj więcej

Wydarzenia

 

Czytaj więcej

Ogłoszenia

 

Czytaj więcej

Zgłoś stan wodomierza

 

Czytaj więcej

Gospodarka odpadami

 

Czytaj więcej

Oświata

 

Czytaj więcej

Sołectwa

 

Czytaj więcej

Akty prawa miejscowego

 

Czytaj więcej

Transmisje z obrad Rady Gminy

 

Czytaj więcej

 

 

 

Nasza gmina w liczbach:

 

 

panel
118

km2 zajmowanej powierzchni

panel
833

Lat udokumentowanej historii

panel
4335

Mieszkańców